9 Mẫu Biên bản cần có trong hồ sơ thủ tục hủy tài liệu hết thời hạn lưu trữ

Như chúng tôi đã đề cập thông tin ở các bài viết trước, hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ không chỉ đơn giản là cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tự ý mang tài liệu đi hủy khi cảm thấy các loại hồ sơ tài liệu đó không còn cần […]

Continue reading


Quy trình thủ tục hủy tài liệu hết thời hạn lưu trữ đúng quy định

Hủy tài liệu hết thời hạn lưu trữ không chỉ đơn giản là cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đó tự ý mang đi tiêu hủy mà còn phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước. Mặc dù đã có văn bản cụ thể hướng dẫn của […]

Continue reading